Kallavere on koht, kus tekib rohkelt emotsioone ja lennukaid mõtted.

Külalood 1241-2006

Hind: 22€ + postikulu

Kallavere küla mainiti esmakordselt 1241. aastal “Taani hindamisraamatus” (Liber Census Daniae) – Kallaeuaer. (hiljem Maa-Kallavere) nagu Lillaeuerae (hiljem Rootsi-Kallavere, esmamainimine 1522) küla. Maa-Kallavere kujundati Maardu mõisniku poolt Kallavere karjamõisa põldudeks, hiljem asustati uuesti, kuid jäi Vene ajal fosforiidikarjääride alla. Osa talupoegi, kes jäid karjamõisa tegemisel ette, toodi Rootsi-Kallavere küla liivikutele ehitatud saunadesse. Need jäid tollase küla keskusest ida poole ja nende elupaigad võisid ulatuda 1241. aastal esmamainitud Pasiese külani, mille täpset asukohta pole ajaloolased välja selgitanud. Taani munkade ringkäigul oli Eestimaa rand alalise elanikkonnaga asustamata. Aja jooksul rand asustati ja sealne Saviranna (küla) mitme Nõukogude ajal rajatud suvilakooperatiiviga on nüüd Kallavere küla osa nii nagu Rootsi-Kallavere. Ligi 150 viimast aastat on külas toimunud suhteliselt kiired muudatused. Karjamõisate rajamisele järgnes talude päriseksostmise aeg, Eesti Vabariigi ajal likvideeriti mõisad, Vene okupatsiooni ajal jagati talumaa osaliselt ümber, osa rahvast veeti Siberi, Saksa okupatsiooni ajal maa tagastati. Venelaste viimase okupatsiooni ajal anti maa talupoegadele põliseks kasutamiseks, et juba küüditamiste hirmuga sundida omanikke andma nii oma maa kui suurem osa varandusest kolhoosi. Alates talude päriseksostmisest muutus Tallinna turg Kallavere küla arengu kõige olulisemaks mootoriks. Peamiseks tuluallikaks oli piim. Piimatootmiseks oli vaja maad, mida külas nappis…

Raamat koosneb üksikartiklitest, milles käsitletakse küla ajalugu, talulugusid, haridus- ja seltsielu. Nendele järgnevad kirjutised küla vanema ja uuema aja kohta. Mõned lühemad lood said mahtu juurde pärast seda, kui koguti küla pealt ja kaugemalt kokku vanad fotoalbumid ja leiti avaldamiseks sobivad fotod. Ehk annavad need lisaks tekstile nooremale lugejale parema ettekujutuse üle poole sajandi tagusest küla elust. Kogumikus leiab põgusalt käsitlemist ka Kallavere küla tulevik. On ju Kallavere küla ja ennekõike selle Rootsi-Kallavere osa kahe erineva elustiili piiril, linna ja maa vahel, kus maa linna elustiili mõjutada ei suuda, kuid omab võimalust kujundada enda elustiili vastavalt oma soovile, kuid seda siiski koos külaga ja selle seltsiga koostöös enda valitud kohaliku võimuga. 229 leheküljeline teos kajastab Kallavare küla ajalugu ja piirkonna ajaloolisi andmeid, samuti külaelanike isiklikke mälestusi, fotosid ning kaarte.

Rootsi-Kallavere Küla Selts 2008

    Kõik õigused kaitstud © 2021 MTÜ Rootsi-Kallavere Küla Selts