Kallavere on koht, kus tekib rohkelt emotsioone ja lennukaid mõtted.

Rootsi-Kallavere Küla Muuseum, Rootsi-Kallavere tee, Kallavere, Harju County

RKK Muuseum

Rootsi-Kallavere Küla Muuseum kuulub üsna orgaaniliselt Rootsi-Kallavere rahva ellu, meenutab meie juuri, laiendab külaliste silmaringi vanema taluelu osas ja on siiani täis tugevat kasvujõudu.

Saamislugu
Külas olid enne kolhoosiaega suured talud ja vanemast taluinventarist oli mitmel pool veel järel esemeid, mida enam tarvis ei olnud, kuid ära visata ka ei raatsitud. Võimalik, et eestiaegsete asjade hoidmine aitas kohalikel elanikel kadunud ja kuldsena paistvat iseseisvusaega meeles pidada. Otse keset küla kippus lagunema ja riivas silma aga vana kivihoone – Käspre talu laut. Tegemist on arvatavasti küla vanima hoonega. Ehitise hea asukoht ja külarahva renoveerimishuvi viisid mõttele majale uus elu anda. PRIA abil õnnestus laudale sindelkatus peale ehitada. Sarikad ja pennid tehti ümarpalkidest nagu lauda esimese nooruse ajal. Töö maht kujunes suuremaks, kui algul arvati, sest paemüürid olid vajunud ja pragulised ning tuli suurelt osalt uuesti üles laduda. 2006 aasta kevadel oli majal katus peal, laed ja põrandad valmis ja uksed-aknad ees. Eksponaate hakkas kogunema nagu paisu tagant. Enamasti on need siinsamas kasutusel olnud tarbeesemed ja tööriistad, käsitööd ja rõivad, raamatud ja ajakirjad. Eriliselt täienesid muuseumikogud Kivimäe talu varade arvel, kus elasid head käsitöömeistrid ning kes oldi kitsid kodukraami minema viskama. Muuseumi pidulik avamine oli 2006 maikuus. Pärast avamist on muuseumi esemeid juurde toodud nii lähemalt kui kaugemalt.
Mida huvitavat siis Rootsi-Kallavere Küla Muuseumis näha saab? Eriti väärtuslikud on esemed, mis aitavad luua pilti elust samas külas enne Teist maailmasõda. Piimaveovanker ja piimanõud, tsaariaegsed talude mõõdunõud, linatöötlemisriistad, tuulamismasin ja viljapeksumasin, kalapüügiriistad, kingsepa tööriistad, külanaiste ilusad käsitööd, peen valge pesu 20. sajandi alguskümnenditest.

Kevadel, 2011 avati nö. muuseumi laiendus Mihkli talu vanas laudas. Sinna koondub kangatuba ja väljapanek kalanduse ja merenduse teemadel. Kangatoas saab talvel vaipu ja kangaid kududa, esimese talvega kooti üle 60-ne (loe: KUUEKÜMNE) kaltsuvaiba.


Vaata kohale jõudmise juhiseid

Kuidas kohale jõuda