Kallavere on koht, kus tekib rohkelt emotsioone ja lennukaid mõtted.

Arengukava on loomisel.

Seni ootame ettepanekuid aadressil: kyla@rkk.ee

Kõik õigused kaitstud © 2021 MTÜ Rootsi-Kallavere Küla Selts