Rootsi-Kallavere Küla Selts asutati 2001. aastal eesmärgiga arendada Kallavere küla ühistegevust, koguda ja säilitada küla ajaloolist pärandit, parandada küla heakorda ja teede seisundit ning edendada naabrivalvet. Seltsi kuulus asutamise ajal 16 liiget. Praeguseks on liikmete arv tõusnud 24-ni. Küla Seltsi tegevust toetab vallavalitsus igal aastal  tegevustoetusega, vt: http://joelahtme.kovtp.ee/et/toetused1 .