Kevadine ohtlike jäätmete kogumisring toimub 7. mail 2016

Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud, sest see saastab oluliselt meie koduvalla elukeskkonna.
Vallavalitsus korraldab kevadise ohtlike jäätmete kogumisringi Jõelähtme valla elanikele.
Üle saab anda: aegunud ravimeid, kemikaale ning nendega saastunud pakendeid, kasutamata tulekustuteid,luminestsentslampe ning muid elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid, ohtlikke aineid sisaldavad värvid, lakid, lahused, taimekaitsevahendid, õlifiltrid. Eelneval kokkuleppel on võimalik üle anda ka väikeses koguses lehtklaasi ning asbestipuru (eterniiditükid).  Eterniidi kogumiseks korraldatakse eraldi kogumisring.Kogumisauto liigub 7. mail:

 10.00–10.15 Iru külas külaplatsil Ämma teel
10.30–11.00 Loo alevikus bussipeatuse juures oleval platsil kaupluse ees
11.15–11.30 Saha külas pakendi/paberikonteinerite juures
11.45–12.00 Maardu külas vana  kasvuhoone ja kütusehoidla juures platsil
12.15–12.45 Kostivere alevikus poe vastas oleval parkimisplatsil (keset alevikku suure tee ääres)
13.00–13.15 Parasmäe külas bussipeatuse juures
13.45–14.00 Haljava külas endise katlamaja juures (suur plats, kus on ka korsten)
14.30–15.00 Kaberneeme külas poe ees
15.30–16.00 Neeme külas poe kõrval pakendikastide juures
16.30–16.45 Manniva külas küla keskel kastani all
17.00–17.15 Ülgase külas bussipeatuse platsil
17.30–17.45 Saviranna külas Väike-Saviranna ühistu väravate juures (samas on ka TVO liigiti kogutud jäätmete kogumismahutid)
18.00–18.30 Uusküla külas külaplatsi juures (Vana-Muuga tee Tammiku infotahvli juures)

Täpsed kellaajad on kuulustel, Jõelähtme valla kodulehel ning www.harjukeskus.ee 

Lisainformatsiooni saab Jõelähtme vallavalitsusest Kristjan Põldaas 6 054 873 ning MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskuse telefonil 6 150 354 või meili teel info@harjukeskus.ee


Priit Kase 23.04.2016

Uudised

07.06.18 Tule kuulama, vaatama. TRUMMIPÄEV!

01.12.17 Uute liikluspindade nimetamine Kallavere külas

31.10.17 Mari Kalkun ja Aleksandra Kremenetski kontsert

28.03.17 Näitus Mänguasjade maania

23.03.17 Kostivere Kultuurimõisas Vladimir Võssotski, muusika õhtu.

08.11.16 TEEDE TALVINE HOOLDUS

12.10.16 Seiklusrogain “Libahundi jälg” 22. oktoobril.

25.09.16 Muuseumi katus sai uuesti tõrvatud.

23.04.16 Rootsi-Kallavere Küla Muuseum on rõõmustanud külalisi 10 aastat.

23.04.16 Kevadine ohtlike jäätmete kogumisring toimub 7. mail 2016