Muuga sadama ettevõtete riskianalüüsi koostamine

AS Tallinna Sadam korraldas 2012.a. riigihanke leidmaks partnerit Muuga sadamas asuvate ettevõtete tegevusega seonduva summaarse riskianalüüsi koostamiseks.

Käesoleva aasta 18.veebruaril sõlmis AS Tallinna Sadam eelnimetaud töö teostamiseks lepingu hanke võitjaga OÜ E-Konsult. Lepingu tähtaeg on 12 kuud. Seega peaks summaarne riskianalüüs valmima 2014 aasta alguses. Riskianalüüsi kõikehõlmavuse, põhjalikkuse ja objektiivsuse tagamiseks on analüüsi koostamis korraldamiseks moodustatud töögrupp, millesse kuuluvad Tehnilise Järelevalve Ameti, Päästeameti ja AS-i Tallinna Sadam spetsialistid.

Kuigi ühestki seadusest ei tulene sellise riskianalüüsi koostamise kohustust leidis AS Tallinna Sadam, et sellise analüüsi koostamine on vajalik ning AS-i Tallinna Sadama üldkoosolek majandus- ja kommunikatsiooniministriisikus seadis sellise analüüsi koostamise ASile Tallinna Sadam kohustuslikuks.

Eelpool nimetatud analüüsi eesmärgiks on hinnata Muuga sadama territooriumil tegutsevate ettevõtete tegevusega seotud riske nende koosmõjus kumulatiivselt ning tegevuste ruumilist mõju sadamaga piirneval alal. Eeldame et riskianalüüs annab ülevaate võimalikest probleemidest transpordi- ja logistikasektori arendamisel ning on väärtuslikuks sisendiks nii Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile kui ka kohalikele omavalitsustele Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

 

Ain Kaljurand

Juhatuse esimees


Priit Kase 03.04.2013

Uudised

07.06.18 Tule kuulama, vaatama. TRUMMIPÄEV!

01.12.17 Uute liikluspindade nimetamine Kallavere külas

31.10.17 Mari Kalkun ja Aleksandra Kremenetski kontsert

28.03.17 Näitus Mänguasjade maania

23.03.17 Kostivere Kultuurimõisas Vladimir Võssotski, muusika õhtu.

08.11.16 TEEDE TALVINE HOOLDUS

12.10.16 Seiklusrogain “Libahundi jälg” 22. oktoobril.

25.09.16 Muuseumi katus sai uuesti tõrvatud.

23.04.16 Rootsi-Kallavere Küla Muuseum on rõõmustanud külalisi 10 aastat.

23.04.16 Kevadine ohtlike jäätmete kogumisring toimub 7. mail 2016