Toimub Muuga pump-hüdroakumulatsioonijaama (PHAJ) detailplaneeringu (DP) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vahearuande avalik väljapanek ja avalik arutelu.

 

 

TEADE

Toimub Muuga pump-hüdroakumulatsioonijaama (PHAJ) detailplaneeringu (DP) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vahearuande avalik väljapanek ja avalik arutelu. Koostamisel on DP Jõelähtme vallas Uusküla külas Muuga sadama territooriumil PHAJ rajamise võimaluste väljaselgitamiseks. DP raames viiakse läbi KSH. Esialgse kava kohaselt rajatakse Muuga sadama territooriumile kuue aasta jooksul graniiti süvendid, kuhu rajatakse PHAJ. Maapealseid ehitisi planeeritakse 10, sealhulgas 80 m kõrgune šahti teenindav tõstetorn. Muuga lahes asuva veehaarde kaudu lastakse merevesi 500 m sügavusel asuvatesse turbiinidesse ja seejärel maa-alustesse mahutitesse. Mahutid asuvad  Neeme  graniidimassiivis.  Hüdroturbiinide  ja  generaatorite  poolt  toodetud elekter viiakse rajatavasse alajaama. KSH vahearuandes on toodud olemasoleva olukorra kirjeldus ja esialgsete hinnangute ülevaade (elanike küsitlus, õhusaaste, müratase, põhjavesi, merelised protsessid jt). DP ja KSH algataja ning DP kehtestaja on Jõelähtme Vallavolikogu ning DP ja KSH koostamise korraldaja Jõelähtme Vallavalitsus (KSH kontaktisik Eleri Kautlenbach, e- post: eleri.kautlenbach@mail.ee, tel 53 498 565). KSH koostaja on Ramboll Eesti AS/Ramboll Finland OY (kontaktisik Eike Riis, e-post: eike.riis@ramboll.ee, tel 698 8353, aadress: Laki 34, Tallinn). Arendaja: OÜ Energiasalv (kontaktisik Lembit Vali, e-post: lembit@vool.ee, tel 653 3960, aadress: Pirita tee 20, Tallinn).

 KSH vahearuandega on võimalik tutvuda 01.12.2011 – 14.12.2011:

 Jõelähtme Vallavalitsuses ja veeblilehel  www.joelahtme.ee

 OÜ Energiasalv veebilehel  www.energiasalv.ee

 Ramboll Eesti AS-i kontoris ja veebilehel www.ramboll.ee

KSH vahearuande kohta saab kirjalikult esitada ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid kuni 14.12.2011 Ramboll Eesti AS aadressile ja e-postiga aadressile eike.riis@ramboll.ee ning avalikul arutelul.

KSH vahearuande avalik arutelu toimub 15.12.2011 algusega kell 18.00

Maardu Rahvamajas (aadress Karjääri 4, Maardu).


Priit Kase 09.12.2011

Uudised

07.06.18 Tule kuulama, vaatama. TRUMMIPÄEV!

01.12.17 Uute liikluspindade nimetamine Kallavere külas

31.10.17 Mari Kalkun ja Aleksandra Kremenetski kontsert

28.03.17 Näitus Mänguasjade maania

23.03.17 Kostivere Kultuurimõisas Vladimir Võssotski, muusika õhtu.

08.11.16 TEEDE TALVINE HOOLDUS

12.10.16 Seiklusrogain “Libahundi jälg” 22. oktoobril.

25.09.16 Muuseumi katus sai uuesti tõrvatud.

23.04.16 Rootsi-Kallavere Küla Muuseum on rõõmustanud külalisi 10 aastat.

23.04.16 Kevadine ohtlike jäätmete kogumisring toimub 7. mail 2016