Pump-Hüdroakumulatsioonijaama tutvustav arutelu Jõelähtme Rahvamajas 27.Aprillil, Kell 18:00

Jõelähtme Vallavolikogu otsustas 2010 aasta juulikuus algatada Jõelähtme valla Uusküla külas pump-hüdroakumulatsioon elektrijaama detailplaneeringu koostamise, mille eesmärk on pump-hüdroakumulatsioon elektrijaama rajamise võimaluste selgitamine, ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste, veehaarde ja pump-hüdroakumulatsioon elektrijaama vahelise tunneli ja maaaluste mahutite rajamise võimaluste väljaselgitamine ning tingimuste määramine.

Samas otsustati algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Esialgse kava kohaselt rajatakse kuue aasta jooksul graniiti süvendid, kuhu seejärel rajatakse pump-hüdroakumulatsioonijaam. Maapealseid ehitisi planeeritakse 10, sealhulgas 80 meetri kõrgune šahti teenindav tõstetorn. Muuga lahes asuva veehaarde kaudu lastakse merevesi 500 m sügavusel asuvatesse turbiinidesse ja seejärel maa-alustesse mahutitesse. Mahutid asuvad Neeme graniidimassiivis. Hüdroturbiinide ja generaatorite poolt toodetud elekter viiakse rajatavasse alajaama. KSH koostaja on Ramboll Eesti AS (www.ramboll.ee).

 

Pump-hüdroakumulatsioonijaama tutvustava arutelu ajakava:

18:00-19:00

OÜ Energiasalv juhatuse liige Lembit Vali ja detailplaneeringu koostaja OÜ Linnaruumi esindaja tutvustavad pumpjaama projekti, asukohavalikut ning detailplaneeringu esialgset eskiisi;

Jõelähtme vallavalitsuse vallasekretär Leho Kure annab ülevaate pumpjaama rajamisega seotud haldusmenetlusest ja sõlmitud lepingutest;

KSH läbiviija Ramboll Eesti AS esindaja Hendrik Puhkim kirjeldab KSH/KMH läbiviimise protsessi;
Jõelähtme valla esindaja Eleri Kautlenbach tutvustab KSH koostamise lähteülesannet.

19:00-20:00
Küsimuste esitamine ja arutelu

 

Lisainfo:
www.energiasalv.ee
www.ramboll.ee
www.joelahtme.ee

 


Priit Kase 18.04.2011

Uudised

07.06.18 Tule kuulama, vaatama. TRUMMIPÄEV!

01.12.17 Uute liikluspindade nimetamine Kallavere külas

31.10.17 Mari Kalkun ja Aleksandra Kremenetski kontsert

28.03.17 Näitus Mänguasjade maania

23.03.17 Kostivere Kultuurimõisas Vladimir Võssotski, muusika õhtu.

08.11.16 TEEDE TALVINE HOOLDUS

12.10.16 Seiklusrogain “Libahundi jälg” 22. oktoobril.

25.09.16 Muuseumi katus sai uuesti tõrvatud.

23.04.16 Rootsi-Kallavere Küla Muuseum on rõõmustanud külalisi 10 aastat.

23.04.16 Kevadine ohtlike jäätmete kogumisring toimub 7. mail 2016