Ohtlike jäätmete, elektroonika ja vanarehvide kogumisring (kogub Ragn-Sellsi auto) toimub 1. mail

17:30–17:45 Ülgase küla, bussipeatuse platsil
18:00–18:15 Saviranna, Väike-Saviranna väravate juures
18:30–18:45 Uusküla küla, Vana-Muuga tee Tammiku infotahvli juures

Palume kinni pidada graafikus toodud kellaaegadest ning mitte tuua midagi varem või pärast kogumisauto lahkumist!

Ohtlike jäätmete, elektroonika ja vanarehvide kogumisringi ajal on võimalik ära anda elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid (k.a elavhõbedalambid), kemikaale, lahusteid, patareisid, ravimijäätmeid, vanu akusid, värvijäätmeid, õlifiltreid, õlijäätmeid, muid ohtlikke jäätmeid ning koduelektroonikat ja vanarehve.

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku toime (nt plahvatusohtlikud, oksüdeerivad, tuleohtlikud, ärritavad, kahjulikud, mürgised, sööbivad jms ained/valmistised) tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale.

Ohtlikke jäätmeid on võimalik aastaringselt ära anda Koogi poe juures olevasse kogumispunkti (roheline merekonteiner poe kõrval). Vastavalt Jõelähtme valla jäätmehoolduseeskirja § 5 lg 13 punktile 1 tuleb ohtlikud jäätmed koguda muudest jäätmetest eraldi.

Koduelektroonikat ja vanarehve saab aastaringselt ära viia Koogi poe juures olevasse kogumispuntki (roheline merekonteiner poe kõrval) või MTÜ Elektroonikaromu Tallinna Prügilas asuvasse kogumispunkti. Kui ostate poest uue samalaadse eseme, peab pood võtma tasuta vastu teie vana elektroonikaseadme.

 

 


Priit Kase 12.04.2011

Uudised

07.06.18 Tule kuulama, vaatama. TRUMMIPÄEV!

01.12.17 Uute liikluspindade nimetamine Kallavere külas

31.10.17 Mari Kalkun ja Aleksandra Kremenetski kontsert

28.03.17 Näitus Mänguasjade maania

23.03.17 Kostivere Kultuurimõisas Vladimir Võssotski, muusika õhtu.

08.11.16 TEEDE TALVINE HOOLDUS

12.10.16 Seiklusrogain “Libahundi jälg” 22. oktoobril.

25.09.16 Muuseumi katus sai uuesti tõrvatud.

23.04.16 Rootsi-Kallavere Küla Muuseum on rõõmustanud külalisi 10 aastat.

23.04.16 Kevadine ohtlike jäätmete kogumisring toimub 7. mail 2016